067 230-39-56
Замовити дзвінок

Роторний лічильник газу RABO

Роторний лічильник газу RABO


Лічильники газу роторні затвердженого типу Elster® RABO® (далі за текстом – лічильники) призначені для вимірювання, запам’ятовування та відображення кількості газів (в одиницях об’єму), що через них проходить.

Лічильники призначені для вимірювання об’єму природного газу, скраплений газ, пропан бутан, з компонентами в межах концентрації відповідно до ГОСТ 5542-87 та інших сухих газів, неагресивних до матеріалів лічильника, що контактують з вимірювальним середовищем.

Лічильники не призначені для вимірювання забруднених газів, кисню, ацетилену або водню.

Лічильники відображають об’єм газу за фактичних умов вимірювання в м3 (m3).

Максимально допустима похибка лічильників за нормованих робочих умов задовольняє вимогам класу 1 та не перевищує:

± 1,0 % в діапазоні об’ємних витрат Qt < Q ≤ Qmax;

± 2,0 % в діапазоні об’ємних витрат Qmin ≤ Q < Qt.

Примітка: значення перехідної витрати Qt залежить від динамічного діапазону вимірювання (напр. Qt = 0,05·Qmax для Qmin / Qmax > 1:50).

 

Значення максимальних та відповідних їм мінімальних витрат, циклічного об’єму, втрат тиску для різних робочих середовищ та кількість імпульсів на один метр кубічний для низькочастотного (НЧ) та високочастотного (ВЧ) перетворювачів імпульсів залежно від типорозмірів G та номінальних діаметрів DN лічильників наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Основні технічні характеристики лічильників

Примітка:

* за окремим замовленням

Qmin – мінімальне значення об'ємної витрати, за якого відносна похибка і втрата тиску не перевищують допустимих значень;

Qmax – максимальне значення об'ємної витрати, при якому відносна похибка і втрата тиску не перевищують допустимих значень;

Qmin / Qmax –  динамічний діапазон вимірювання, в якому лічильник працює з відносними похибками, що не виходять за межі допустимих значень.

Відліковий пристрій лічильників призначений для відображення 8 значущих розрядів вимірюваної величини. Для відображення десяткової частини вимірюваної величини доступно 2 значущих розряди (для лічильників з циклічним об’ємом V = 0,87 дм3 ) або 1 значущий розряд (для усіх інших лічильників).

Приєднувальні розміри
Корпус зі сплаву

Примітка: у випадку встановлення гільзи термоперетворювача, штуцерів для вимірювання тиску або ВЧ давача імпульсів висота С змінюється відповідно.

Відповідно до замовлення лічильники можуть оснащуватися відліковими механізмами, що відрізняються функціональністю та конструктивним виконанням.

Стандартне виконання відлікового механізму S1V являє собою 8-ми розрядний механічний суматор, що має можливість повороту навколо осі на кут 355 °.

Опціонально лічильники можуть оснащуватися відліковим механізмом S1D, що складається з  двох 8-ми розрядних механічних суматорів, які синхронно обертаються у протилежних напрямках. Залежно від напрямку потоку через лічильник інтегральне накопичення величини виміряного об’єму відбувається у одному з суматорів, водночас в іншому зменшується на тотожне їй значення. Маркування напрямку потоку та відповідного йому суматора нанесено на кришку відлікового механізму

Опціонально лічильники можуть оснащуватися відліковим механізмом MI-2, що обладнаний привідним валом відповідно до ДСТУ EN 12480 для приведення в рух знімного приладдя.

Залежно від застосованої модифікації відлікового механізму лічильники можуть оснащуватися вихідними імпульсними інтерфейсами, що призначені для підключення пристроїв перетворення об’єму.

Низькочастотний давач імпульсів Е1 (опціонально): доступний для усіх модифікації відлікових механізмів: НЧ-давач імпульсів Е1 має наступні виконання:

Технічні характеристики низькочастотного давача імпульсів Е1
Діаграма підключень НЧ-давача імпульсів Е1
Технічні характеристики НЧ-давача імпульсів Е1

Високочастотний давач імпульсів А1К (опціонально): доступний для усіх модифікації відлікових механізмів. Індуктивний ВЧ-давач імпульсів А1К (сумісний з NAMUR) встановлюється в кришці корпусу лічильника та приводиться в дію кодуючим диском, встановленим на осі ротора.

Діаграма підключень ВЧ-давача імпульсів А1К
Технічні характеристики ВЧ-давача імпульсів А1К

Клас зовнішніх механічних умов: М1;

Клас зовнішніх електромагнітних умов: Е2 (для лічильників, оснащених імпульсними датчиками);

Лічильники призначені для застосування у відкритому або закритому місці в умовах з конденсацією вологості.

Клас захисту, що забезпечується оболонкою: ІР67.

Температура вимірюваного та навколишнього середовищ: 

 • найвища температура: мінус 25 °С;
 • найнижча температура: мінус 70 °С.

Температура навколишнього середовища при зберіганні: 

 • найвища температура: мінус 40 °С;
 • найнижча температура: мінус 70 °С.

Корпуси лічильників призначені для роботи з максимальним надлишковим тиском, що не перевищує 20 бар.

Лічильники призначені для встановлення з горизонтальним або вертикальним напрямком вимірюваного потоку за умови забезпечення горизонтальності площини, що проходить через осі роторів з допустимим відхиленням не більше 4°.

Розмір поперечного перерізу твердих частинок (механічних домішок) у вимірюваному потоці не повинен перевищувати 50 мкм, для чого рекомендовано застосовувати засоби механічної фільтрації (в комплект поставки лічильника не входить).

З метою запобіганню несанкціонованому втручанню в експлуатації лічильники повинні бути опломбовані згідно зі схемою, описаною у цьому розділі. Для пломбування застосовуються саморуйнівні стікери-наклейки розміром 25×18 мм та/або металевий дріт з полімерними пломбами з логотипом виробника.

В експлуатації пломбуванню підлягають наступні вузли лічильника (відповідно до наведеної нижче схеми):

 • два кріпильні гвинти кришки корпусу відлікового механізму (позиції S1-1, S1-2);
 • НЧ-давач імпульсів типу IN-Sxx (позиція S2-3, опціонально);
 • передня та задня кришки корпусу лічильника у місцях їх з’єднання з корпусом (позиції S2-2, S2-1);
 • штуцери для вимірювання тиску (позиції S1-3, S1-4);
 • гільзи для установлення перетворювачів температури (позиції S1-3, S1-4);
 • ВЧ-давач імпульсів (позиція S2-4, опціонально у разі встановлення).
Схема пломбування лічильників

Зображення 2. Схема пломбування лічильників

Виробник гарантує відповідність лічильника вимогам зазначених у декларації про відповідність нормативних документів за умови дотримання споживачем (користувачем) правил експлуатації.

Гарантійний термін зберігання лічильника складає 12 місяців від дня виготовлення.

Гарантійні зобов’язання виробника не розповсюджуються на лічильники, що надаються на ринку дистриб’юторами за умови, коли термін їх гарантійного зберігання сплинув. 

Гарантійний термін експлуатації лічильників складає 18 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 30 місяців з дня виготовлення. Протягом гарантійного терміну експлуатації у разі виявлення невідповідності лічильника вимогам Технічного регламенту або документації виробника споживач (користувач) має право на безоплатний ремонт або заміну лічильника згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

Ремонт лічильників, що експлуатувалися з порушенням правил їх експлуатації, здійснюється за рахунок споживача (користувача).

Гарантійні зобов’язання виробника припиняються у разі:

 • порушення правил експлуатації або використання лічильника не за призначенням;
 • внесення змін в конструкцію лічильника, що можуть вплинути на його відповідність вимогам Технічного регламенту;
 • проведення ремонту лічильника юридичними або фізичними особами, у яких відсутня авторизація виробника;
 • пошкодження захисного пломбування лічильника, описаного у розділі 8 цього паспорту;
 • наявність пошкоджень та/або дефектів лічильника (у тому числі покриття), які можуть перешкоджати нормальній роботі лічильника або впливати на його функціонування.

Лічильники, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, підлягають періодичній повірці або повірці після ремонту відповідно до чинного законодавства з міжповірочним інтервалом, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Позитивні результати періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту лічильників засвідчують відбитком у паспорті в розділі «результати повірки»

Комлектність поставки

Лічильники газу роторні RABO® виготовлені компанією Elster s.r.o.  Nam Dr. A. Schweritzera 194, 91601, Stara Tura, Slovakia і надаються на ринку України ТОВ "Фенікс".

Гарантійний ремонт лічильників проводиться за умови дотримання споживачем (користувачем) правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

З питань ремонту лічильників споживач (користувач) може звернутися за адресою:

Україна, 02055, м. Київ, вул. Петра Григоренка 13Б, ТОВ "ФЕНІКС",

тел: +38(067) 501-51-90, +38(067) 230-39-56

електронна пошта: info@phoenix-gaz.com

Принцип дії лічильників заснований на витісненні під дією різниці тисків між вхідним та вихідним патрубками лічильників порцій газу визначеного об’єму, що реалізується двома вісімкоподібними роторами, розміщеними у вимірювальній камері. Ротори лічильників, з’єднані синхронізуючими зубчатими колесами, обертаються у взаємно протилежних напрямках, що реєструється відліковим механізмом лічильників, розташованим в окремому пластиковому корпусі та механічно з’єднаним з роторами за допомогою магнітної муфти. Напрям потоку газу вказаний стрілкою на корпусі лічильника.

Будова лічильника

Вимоги до монтажу

Монтаж лічильника має здійснюватися у суворій відповідності з вимогами цього паспорту.

При введенні в експлуатацію та експлуатації лічильників перевищення максимальних значень тиску та об’ємної витрати для відповідного лічильника суворо заборонено. 

При монтажі лічильників для використання фланцевих з'єднань можна використовувати прокладки з різних матеріалів, допущених до застосування для відповідних категорій трубопроводу. Край прокладок по периметру повинен бути рівний, виступ країв прокладок в трубопровід не допускається.

Для кріплення лічильників та трубопровід повинні застосовуватися болти, момент закручування яких має відповідати положенням розділу 3 цього паспорту. Неспіввісність фланців при монтажі лічильника не допускається.

Лічильник на трубопровід має бути встановлений таким чином, щоб напрямок потоку газу співпадав з напрямком стрілки на корпусі лічильника, а осі роторів лічильника були розташовані горизонтально з допустимим відхиленням, указаним у розділі 7 цього паспорту. Перед встановленням лічильника необхідно переконатися, що його ротори обертаються вільно і без сторонніх шумів.

Лічильники можуть встановлюватися на горизонтальній або вертикальній ділянках трубопроводу таким чином, щоб зробити візуальне зняття показів якомога зручнішим. Якщо газ містять домішки, що конденсуються, рекомендовано встановлювати лічильник на вертикальній ділянці трубопроводу при напрямку потоку зверху донизу.

Після встановлення лічильника швидкість збільшення тиску в трубопроводі не повинна перевищувати 350 мбар/с (0,035 МПа/с).

Лічильники Elster® RABO® відносяться до лічильників об’ємного типу та не потребують використання прямих ділянок до та після місця встановлення.

Рекомендовані схеми встановлення лічильника наведено на зображеннях 4 та 5.

Схема встановлення лічильника без перепускного клапана

Зображення 4. Схема встановлення лічильника без перепускного клапана

Схема встановлення лічильника з перепускним клапаном

Зображення 5. Схема встановлення лічильника з перепускним клапаном

Виміювання тиску і температури

Корпуси лічильників оснащені різьбовими штуцерами для вимірювання тиску, що позначені маркуванням «pm» і призначені для підключення імпульсних ліній з діаметром d = 6мм.

Для вимірювання температури в корпусі лічильників передбачено два різьбова отвори для встановлення термогільзи з внутрішньою різьбовою наріззю стандарту  ¼´´ NPT.

Допускається встановлення альтернативного термоперетворювача на відстані не більше 3DN до лічильника за напрямком потоку.

RABO G16 DN50 1:100
Є в наявності
EUR1,476
RABO G25 DN50 1:100
Під заказ
EUR1,476
RABO G40 DN50 1:200
Під заказ
EUR1,521
RABO G65 DN50 1:200
Під заказ
EUR1,521
RABO G100 DN80 1:200
Під заказ
EUR1,830
RABO G160 DN80 1:200
Під заказ
EUR2,376
RABO G250 DN80 1:200
Під заказ
EUR2,907
RABO G160 DN100 1:200
Під заказ
EUR2,376
RABO G250 DN100 1:160
Під заказ
EUR2,907
RABO G400 DN100 1:200
Під заказ
EUR3,549
RABO G400 DN150 1:160
Під заказ
EUR3,549

Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01 (КПЛГ-1.02Р)

ВЕГА-1.01 Корекція витрати газу з урахуванням температури і тиску.
діапазони вимірювання температури газу від -30 до +50 ºC з абсолютною похибкою ±0,4 °С
температура навколишнього середовища від -25 до +55 ºC
вимірювання абсолютного тиску газу з зведеною похибкою ±0,1 % до 0,2/0,4/0,5/0,6/0,7/1,0/1,2/1,6 МПа